Odstráňme
spolu nenávisť
z internetu
Naším cieľom je minimalizovať nenávistné prejavy v online prostredí tým, že členovia #bezhejtu budú aktívne odstraňovať nenávisť z diskusií na svojich digitálnych platformách. Čím menej priestoru dostane hejt, tým viac priestoru zostane pre slušnú a konštruktívnu debatu.
Iniciatíva #bezhejtu
má už
1
3
5
členov
Iniciatíva
je otvorená
pre všetkých
Nie je vám ľahostajné to, o čom sa diskutuje na digitálnych platformách? Staňte sa členom #bezhejtu aj vy. Čo robí člen iniciatívy?
1
aktívne monitoruje komentáre na svojich profiloch,
2
identifikuje a odstraňuje hejt a nenávistný obsah,
3
podporuje kultúru otvorenosti , rešpektu a konštruktívnej
spätnej väzby na svojich digitálnych platformách.
Spravme z hejternetu
opäť internet
Vytvorme spolu digitálny priestor, v ktorom sa cítime bezpečne.
Na internete najviac kričia tí, ktorými lomcujú emócie, často sú nahnevaní a aj neslušní. Ľudia, ktorí by do diskusie mohli prispieť hodnotnejšie a slušne sa do špinavej diskusie radšej nezapoja.
Neposúvajme vnímanie toho, čo je normálne.
V online priestore trávime toľko času, že chtiac-nechtiac ovplyvňuje to, čo považujeme za normálne aj v reálnom svete. Správajme sa podľa toho a neignorujme nenávisť spoza klávesnice. Každý násilný čin sa začína slovným útokom.
Skúsme spolu zmierniť polarizáciu našej krajiny.
Slovensko v posledných rokoch zažíva nevídanú politickú aj spoločenskú polarizáciu. Tá podnecuje nenávistné prejavy a prispieva k toxickému online prostrediu, ktorého následkom je prehlbovanie sociálnych problémov a pocitov, ako beznádej, depresia a rezignácia.
Koľko
hejtu je na slovenskom
Facebooku?
13%
zo všetkých komentárov* na slovenskom Facebooku môžeme označiť za nenávistné prejavy.
Prečítajte si druhú a väčšiu analýzu hejtu na slovenskom Facebooku od TrollWall a Seesame.
* údaj je vypočítaný na základe analýzy cez softvér TrollWall na vybranej vzorke slovenských profilov. Kompletné informácie sú k dispozícii v reporte, ktorý si stiahnete na tomto webe.
Keď kričia všetci,
nie je počuť nikoho
Vráťme
slušnosť
& rešpekt
do diskusie
Pravidlá diskusie
#bezhejtu
Nie každý hejt musí automaticky obsahovať vulgarizmus. Nenávistné prejavy sa dajú napísať aj bez nadávok. Hejt je čokoľvek, čo môže podnietiť nenávisť, najmä také vyjadrenia, ktoré (i keď slušným jazykom) neoprávnene zasahujú do integrity druhej osoby či skupiny osôb.
Naopak, nie každý vulgarizmus musí byť hejtom. V záujme slušnej diskusie však vyzývame administrátorov, aby odstraňovali aj neslušné a vulgárne komentáre, ktoré špinia verejnú diskusiu.
Každá stránka sa môže slobodne rozhodnúť, čo bude na svojich digitálnych platformách akceptovať a čo už nie.
Hejt
Vyhrážky, slovné útoky a šikana (doxing, stalking a pod.)
Nenávistné príspevky a príspevky podnecujúce nenávisť voči inej osobe či skupine osôb
Príspevky, ktoré podnecujú ďalšie nenávistné komentáre
Šírenie klamstiev a zavádzanie s cieľom podnecovať nenávisť
Útoky na základe aktivít podporujúcich práva menšín
Príspevky, ktoré zosmiešňujú konkrétnych ľudí alebo skupiny (osobné útoky na vzhľad, oblečenie, účes, záľuby jednotlivca a pod.)
Podnecovanie nenávisti v akejkoľvek forme
Not hejt
Vecná kritika alebo spätná väzba bez nenávistného prejavu
Slušná výmena rozdielnych názorov bez nenávistného prejavu
Bežné preháňanie, hyperbola, satira, sarkazmus, humor
Pravidlá diskusie sú základnou hygienou každej normálnej online diskusie. Veríme, že by ich mal na svojich platformách aplikovať každý zodpovedný administrátor či komunitný manažér. Pravidlá si môžete stiahnuť a riadiť sa nimi, prípadne si ich aj vložiť na svoje profily ako „pravidlá diskusie“.  Pravidlá diskusie #bezhejtu sú len minimom dobrého komunitného manažmentu. Každá značka, inštitúcia aj influencer môže benefitovať z aktívnej práce s komunitou a komentármi. 
Členovia #bezhejtu
Prezidentka SR
Policajný zbor
O2 Slovakia
365.bank