Zmeňme spoločne
diss kurz
Iniciatíva #bezhejtu podporuje kultivovanú diskusiu v online prostredí. Jej cieľom je minimalizácia nenávistných prejavov na profiloch a online platformách firiem, verejných inštitúcií, mimovládnych a neziskových organizácií, médií a influencerov/influenceriek. Čím menej hejtu, tým viac priestoru zostane pre slušnú a konštruktívnu debatu.
Iniciatíva je otvorená pre všetkých.
Pridajte sa k nám a staňte sa
členom #bezhejtu aj vy.
Nie je vám ľahostajné to, o čom sa diskutuje na digitálnych platformách? Staňte sa členom #bezhejtu aj vy. Jej členom sa môže stať ktokoľvek, komu nie je ľahostajné to, o čom a ako sa diskutuje na ich digitálnych platformách.
Členovia iniciatívy #bezhejtu sa snažia spoločne zaistiť bezpečný online priestor pre konštruktívnu diskusiu, do ktorej sa nemusíte báť zapojiť. Zaväzujú sa, že budú:
1
aktívne monitorovať komentáre na svojich profiloch,
2
identifikovať a odstraňovať hejt a nenávistný obsah,
3
podporovať kultúru otvorenosti, rešpektu a konštruktívnej
spätnej väzby na svojich digitálnych platformách.
Naše hodnoty
1
Slušnosť
& rešpekt
Keď všetci kričia, nie je počuť nikoho. Nemusíme spolu vždy súhlasiť a nevyhneme sa ani kritike. No slušná komunikácia a vzájomný rešpekt sú nástrojmi zmieru a vzájomného pochopenia.
2
Sloboda
Aj v online by malo platiť, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda ďalšieho. Neznášanlivosť a vulgarizmy nie sú prejavom slobody. V online by sme mali napísať len to, čo by sme povedali aj naživo do očí. 
3
Snaha o
zlepšenie
Vedome a kontinuálne realizujeme kroky, ktoré menia dis(s)kurz na internete a pomáhajú tak zlepšovať celkovú atmosféru v spoločnosti.
Kto stojí za
iniciatívou #bezhejtu?
Iniciatívu #bezhejtu založili dve slovenské spoločnosti so skúsenosťami s manažovaním diskusií na sociálnych sieťach, a teda aj s hejtom a nenávistnými prejavmi. 
Seesame
Seesame je najskúsenejšia inovatívna komunikačná agentúra na Slovensku. Zameriava sa na tvorbu zmysluplných projektov s pozitívnym spoločenským dopadom a s využitím moderných komunikačných nástrojov a taktík. Ako prví na Slovensku sa začali venovať digitálnej reputácii firiem a digitálnemu PR. Sami spravujú desiatky profilov na sociálnych sieťach, kde čelia hejtu v diskusiách.
TrollWall
TrollWall je slovenská technologická firma, ktorá vyvinula a poskytuje unikátne softvérové riešenie na skrývanie nenávistných komentárov na báze umelej inteligencie. Momentálne jej softvér funguje na platformách Facebook a Instagram a jazykový model rozumie slovenčine a češtine. Nové funkcionality a jazyky však postupne pribúdajú.
Prečo je hejt na internete problém?
Skutočný obraz je iný
Spoza klávesnice na internete najviac kričia tí, ktorými lomcujú emócie, často sú nahnevaní a aj neslušní. Preto je väčšina komentárov negatívna. No to neznamená, že hejterský názor alebo prejav zdieľa väčšina Slovákov. Je to dôsledok toho, že ľudia, ktorí by do diskusie mohli prispieť hodnotnejšie a slušne sa do špinavej diskusie radšej nezapoja.
Posun spoločenskej normy
V online priestore trávime toľko času a máme v ňom toľko interakcií, že chtiac-nechtiac nás silno ovplyvňuje aj to, čo považujeme za normálne a akceptovateľné  v reálnom svete.
Polarizácia
Slovensko v posledných rokoch zažíva nevídanú politickú aj spoločenskú polarizáciu. Tá podnecuje nenávistné prejavy a prispieva k toxickému online prostrediu, ktorého následkom je prehlbovanie sociálnych problémov a pocitov, ako beznádej, depresia, rezignácia či strach.
Digitálny priestor, v ktorom sa cítime (ne)bezpečne
Zaistenie bezpečného a inkluzívneho online priestoru pre všetkých ľudí je dôležitým krokom v kultivovaní diskusie a zmierňovaní negatívnych spoločenských nálad voči vybraným skupinám. Dajme si pozor, pretože každý násilný čin začína slovným útokom.
Digitálna gramotnosť
Mnohí ľudia si nemusia byť vedomí potenciálnych negatívnych dôsledkov nenávistných prejavov a iného škodlivého správania na internete. Prostredníctvom iniciatívy môžeme vyslať jasný signál, prečo je dôležité zodpovedne komunikovať aj v online prostredí.
Prečo sa pridať?
Ukážte, že diskusia v digitálnom priestore vám nie je ukradnutá. Vyjadrením vášho postoja proti nenávistným prejavom prispievate ku kultivovanejšiemu a inkluzívnejšiemu online prostrediu, čo sa prejaví aj v reálnom svete.
Reputácia
  • Buďte súčasťou riešenia, nie problému.
  • Kultivovanosť a viac pozitívneho engagementu pod vašimi príspevkami.
  • Znižujete riziko „krízovky“, ktorá vznikne na vašom profile.
  • Zlaďte sa s hodnotami vašich zákazníkov, stakeholderov alebo fanúšikov.
  • Štvrťročne dostanete analýzu toho, koľko percent komentárov na vašom profile je hejt.