Analýza hejtu
na slovenskom
Facebooku
Zanalyzovali sme
514 010
komentárov na slovenskom Facebooku. Pozreli sme sa na verejné profily politikov, politických strán, médií, verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií, influencerov aj firiem. 
Čo sme zistili?
Stiahnite si analýzu
Prečítajte si prvý report svojho druhu venujúci sa hejtu na slovenskom Facebooku. Pripravili ho zakladatelia iniciatívy #bezhejtu – komunikačná agentúra Seesame a softvérová spoločnosť TrollWall.