Koľko hejtu majú v online diskusiach Korčok a Pellegrini?

V rámci iniciatívy Bezhejtu sme analyzovali komentáre napísané počas februára 2024 pod Facebookovými profilmi dvoch najsilnejších kandidátov – Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Výsledky nie sú dobré ani pre jedného kandidáta.

Súboj o funkciu prezidenta SR sa odohráva aj v online priestore. Pod profilmi kandidátov sa doň zapájajú diskutujúci voliči a voličky. V rámci iniciatívy Bezhejtu sme analyzovali komentáre napísané počas februára 2024 pod Facebookovými profilmi dvoch najsilnejších kandidátov – Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Výsledky nie sú dobré ani pre jedného kandidáta.

Prostredníctvom nástroja TrollWall AI sme vyhodnotili takmer 24-tisíc komentárov, ktoré sa vo februári objavili na stránke Ivana Korčoka a viac ako 13-tisíc u Petra Pellegriniho. Výsledky sú znepokojujúce: 15,87 % komentárov na Korčokovej stránke a 9,72 % na Pellegriniho stránke bolo umelou inteligenciou klasifikovaných ako nenávistných či vulgárnych.

Hejt, ako je vymedzený v rámci tejto analýzy, zahŕňa vulgárne a nenávistné komentáre bez ohľadu na to, komu sú adresované. V sledovaných komentároch sa okrem vulgarizmov bežne vyskytovali aj dehumanizujúce označenia ako „Ty falošný potkan“, až po homofóbne a nenávistné komentáre namierené nielen proti kandidátom, ale aj proti iným diskutujúcim. Práve tieto negatívne prejavy majú tendenciu eskalovať a zhoršovať už aj tak napätú atmosféru volebného obdobia.

O akej téme sa hejtuje najviac?

Významným zistením je, že ani jeden z kandidátov nedokázal účinne moderovať svoje online priestory, čo viedlo k výraznému množstvu hejtu. Najviac hejtu bolo u oboch kandidátov pod príspevkami z 26. februára. Reagovali v nich na vyhlásenie premiéra Roberta Fica o hrozbe vyslania slovenských vojakov na Ukrajinu.

Najväčší počet nenávistných komentárov sme zaznamenali pod Korčokovým príspevkom s názvom „Stávame sa hlásnou trúbou Kremľa v NATO a EÚ“, kde bolo 411, teda 34,83 % z 1180 komentárov identifikovaných ako hejt. Pellegrini, hoci s nižším celkovým percentom hejtu, zaznamenal podobný trend pod príspevkom „SLOVENSKO NEPOŠLE SVOJICH VOJAKOV NA ÚZEMIE UKRAJINY“, kde hejt tvoril 25,93 %, teda 111 zo 428 komentárov.

Máme nádej, že po vzore členov iniciatívy budú aj kandidáti kvalitne moderovať svoje diskusie počas najintenzívnejšieho obdobia kampane a prispejú, tak ku konštruktívnemu dialógu a slušnej výmene názorov.

Zatiaľ čo sa Ivan Korčok a Peter Pellegrini môžu odlišovať v politických postojoch, v otázke online hejtu by mali byť jednotní a ukázať odhodlanie eliminovať nenávistné prejavy zo svojich komunikačných kanálov. To by bol prínos nielen pre ich vlastné kampane, ale aj pre vytvorenie zdravšej, inkluzívnejšej politiky a spoločnosti. Pretože v konečnom dôsledku vulgarizmy a nenávistné prejavy nielen, že oslabujú demokratické inštitúcie, ale takisto odrádzajú aj širokú verejnosť od zapojenia sa do verejného diskurzu.

Iniciatíva #bezhejtu, ktorej členmi sú aj pani prezidentka Zuzana Čaputová a viac ako 130 ďalších osobností, inštitúcií, mimovládnych organizácií a firiem, poskytuje príklad dobrých praktík. Jej signatári dokázali, že slušnosť a konštruktívnosť sú možné aj v online priestore, kde sú nenávistné prejavy častým javom.